Ημερομηνίες
-

Πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Ιουλίου 2020 η 3η συνάντηση φορέων που συμμετέχουν στην υλοποίησης της πράξης "Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων – HIMIOFoTS". Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο για τους εταίρους που παρευρέθηκαν με φυσική παρουσία αλλά και με συμμετοχή μέσω διαδικτύου. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι δράσεις υλοποίησης από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη αλλά και η πρόοδος προς την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Τη δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε ενδελεχής αποτίμηση του έργου, ενώ συζητήθηκαν αναλυτικά οι μελλοντικές δράσεις για την ενίσχυση σε θέματα αναγνωρισιμότητας και προσβασιμότητας της υποδομής, καθώς και την έγκαιρη επίτευξη των επιμέρους στόχων του προγράμματος.