Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΚΕΘΕ και ΕΚΣΕΔ για την έρευνα και διάσωση

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) και το Ενιαίο…

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και η δεύτερη (τηλέ) συνάντηση της Εθνικής Υποδομής HIMIOFoTS η οποία διοργανώθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ και την AMBIO A.E., καθώς με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση…

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη (τηλέ) συνάντηση της Εθνικής Υποδομής HIMIOFoTS η οποία διοργανώθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ και την AMBIO A.E., καθώς με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση…

Συντάχθηκε από: Μ. Ραβδάς, Α. Ζαχαριουδάκη, Δ. Δεναξά και Γ. Κορρές
Copernicus Marine Service – MED MFC Waves - Ομάδα Επιχειρησιακών προγνώσεων ΠΟΣΕΙΔΩΝ -…

-

Πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Ιουλίου 2020 η 3η συνάντηση φορέων που συμμετέχουν στην υλοποίησης της πράξης "Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των…

Στα πλαίσια πρόσβασης στην ερευνητική υποδομή του "Ελληνικού Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών…

H εκδήλωση της «Βραδιάς του Ερευνητή» είναι μια μεγάλη γιορτή για την επιστήμη και την έρευνα που διοργανώνεται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 300 πόλεις σε όλη την…

Ένα από τα υποβρύχια υδρόπτερα του δικτύου ΠΟΣΕΙΔΩΝ περισυνελλέγει από το Κρητικό Πέλαγος στο τέλος του Ιουλίου, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία μια ακόμα ωκεανογραφική αποστολή. Το υδρόπτερο…