Ημερομηνίες
-

Στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο, η πρώτη συνάντηση συντονισμού της υλοποίησης της πράξης "Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων-HIMIOFoTS". Στην συνάντηση παρουσιάστηκαν οι στόχοι της πράξης, αναφέρθηκε αναλυτικά η συνεισφορά των φορέων που συμμετέχουν ενώ συζητήθηκαν και θέματα συντοσνιμού και διαχείρισης των δράσεων.