Στις 11 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε το προγραμματισμένο ταξίδι συντήρησης των πλωτών μετρητικών ωκεανογραφικών σταθμών (ΠΩΜΣ) του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ. Το ταξίδι ήταν συνολικής διάρκειας 13 ημερών και περιελάμβανε επίσκεψη σε όλους τους μετρητικούς σταθμούς. Αυτή τη στιγμή είναι σε λειτουργία 6 σταθμοί, οι οποίοι βρίσκονται: 1 στο Σαρωνικό, 1 στο βόρειο Αιγαίο (νότια του Άθω), 1 στο κεντρικό Αιγαίο (Μύκονος), 2 στο Κρητικό (βόρεια του Ηρακλείου) και 1 στο Ιόνιο (δυτικά της Πύλου).

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού έγιναν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των ζημιών που είχαν προκληθεί από τις περιβαλλοντικές συνθήκες αλλά και από τον ανθρώπινο παράγοντα. Παράλληλα με τις εργασίες συντήρησης πραγματοποιήθηκαν και εργασίες ερευνητικού ενδιαφέροντος όπως: (α) ανάκτηση δεδομένων από τους υποβρύχιους αισθητήρες των μετρητικών σταθμών, (β) δειγματοληψίες νερού στο Ηράκλειο Κρήτης, (γ) ποντίσεις αυτόνομων παρασυρόμενων πλωτήρων (Argos Floats) σε βόρειο Αιγαίο, Κρητικό, Ιόνιο και Μυρτώο πέλαγος καθώς και (δ) μετρήσεις CTD σε όλες τις θέσεις πόντισης των ΠΩΜΣ και των Argos Floats. Το ταξίδι ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 23 Ιουλίου.

Διάρκεια ταξιδιού: Πέμπτη  11 Ιουλίου έως Τρίτη 23 Ιουλίου 2019