Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΚΕΘΕ και ΕΚΣΕΔ για την έρευνα και διάσωση

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) και το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης  (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής υπέγραψαν από κοινού στις 11/06/2021 πρωτόκολλο συνεργασίας με το οποίο εκδηλώνουν αμφότεροι το ενδιαφέρον τους για την ενίσχυση και αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. στα πλαίσια συντονισμού των ενεργειών Έρευνας και Διάσωσης. Αντικείμενο του πρωτοκόλλου αποτελεί η αδιάλειπτη παροχή ωριαίων προγνώσεων ανέμου, επιφανειακών ρευμάτων, κυματισμών και επιφανειακής θερμοκρασίας θαλάσσης του Επιχειρησιακού Συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε καθώς και η εγκατάσταση και επιχειρησιακή λειτουργία ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού για τον προσδιορισμό της περιοχής Έρευνας και Διάσωσης σε περιπτώσεις ναυτικών και αεροπορικών ατυχημάτων εντός και πλησίον των ορίων της περιοχής ευθύνης της Χώρας μας. Μέσω της εφαρμογής που θα αναπτυχθεί για τις ανάγκες του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., ο αρμόδιος χειριστής θα έχει την δυνατότητα χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τον χρόνο, την θέση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς αναζήτηση «αντικειμένου» (σωσίβια λέμβος, ναυαγός, αντικείμενο) να προσδιορίζει εντός λίγων λεπτών της ώρας την γεωγραφική (θαλάσσια) περιοχή αναζήτησης, οργανώνοντας και καθοδηγώντας κατάλληλα τις ομάδες Έρευνας & Διάσωσης. Στα άμεσα μελλοντικά σχέδια, είναι ο πειραματικός έλεγχος των δυνατοτήτων της εφαρμογής με χρήση ανθρώπινου ομοιώματος σε κατάλληλα σχεδιασμένα πειράματα πεδίου με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμισή της. 

Η συνεργασία μεταξύ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., πραγματοποιείται στο πλαίσιο αφενός του Στρατηγικού Έργου MED OSMoSIS (INTERREG MED 2014-2020) και αφετέρου της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής HIMIOFoTS (ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020), και προσβλέπει στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων Έρευνας και Διάσωσης της Χώρας μας.