Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και η δεύτερη (τηλέ) συνάντηση της Εθνικής Υποδομής HIMIOFoTS η οποία διοργανώθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ και την AMBIO A.E., καθώς με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση περισσότεροι από 80 συμμετέχοντες από επαγγελματικούς κλάδους και δημόσιους φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες, Φορείς Διαχείρισης Υδάτινων πόρων, Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά ιδρύματα) που σχετίζονται με τα επιφανειακά ύδατα της χώρας.

Σκοπός της συνάντησης, ήταν η παρουσίαση των προϊόντων του Δικτύου Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net) το οποίο αποτελεί μέρος της εθνικής υποδομής HIMIOFoTS  σε στοχευμένους χρήστες, η καταγραφή προτάσεων βελτίωσης των υφιστάμενων προϊόντων /υπηρεσίων αλλά και η απο κοινού διερεύνηση πιθανής ανάπτυξης νέων προϊόντων-υπηρεσιών.

Το δελτίο τύπου που εκδόθηκε για την συνάντηση, μπορείτε να το δείτε εδώ.