Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη (τηλέ) συνάντηση της Εθνικής Υποδομής HIMIOFoTS η οποία διοργανώθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ και την AMBIO A.E., καθώς με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση περισσότεροι από 100 συμμετέχοντες από επαγγελματικούς κλάδους και δημόσιους φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες, Πολιτική Προστασία, Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά ιδρύματα) που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον. Μεγάλη συμμετοχή καταγράφηκε από τους χώρους των ιχθυοκαλλιεργειών, της ναυτιλίας, των απορρυπαντικών εταιρείων αλλά εξίσου δυναμικό παρόν είχαν φορείς του δημόσιου τομέα που σχετίζονται με χάραξη πολιτικών και στρατηγικών διαχείρισης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Σκοπός της συνάντησης, ήταν η παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών της Θαλάσσιας συνιστώσας της εθνικής υποδομής HIMIOFoTS  σε στοχευμένους χρήστες, η καταγραφή προτάσεων βελτίωσης των υφιστάμενων προϊόντων /υπηρεσίων αλλά και η απο κοινού διερεύνηση πιθανής ανάπτυξης νέων προϊόντων-υπηρεσιών.

Η παρουσίαση της θαλάσσιας υποδομής είναι διαθέσιμη εδώ