Δεξαμενή δοκιμής θαλάσσιων κατασκευών

Το εργαστήριο Θαλάσσιας και Υδροδυναμικής (ΕΝΘΥ) του Ε.Μ.Π. ανήκει στο τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Η Πειραματική Δεξαμενή του Εργαστηρίου, διαστάσεων 100 μ. x 5 μ. X 3.5 μ. είναι μοναδική στην Ελλάδα και λειτουργεί από το 1979 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Το ΕΝΘΥ είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων (Hellas Lab member of EuroLab) της Διεθνούς Ένωσης μέλος Πειραματικών Δεξαμενών (I.T.C.C) και διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλιση ποιότητας κατά ISO 9002 (Μέλος ITTC, Ελληνική Ένωση εργαστηρίων, ISO 9002).