Το εργαστήριο Θαλάσσιας και Υδροδυναμικής (ΕΝΘΥ) του Ε.Μ.Π. ανήκει στο τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Η Πειραματική Δεξαμενή του Εργαστηρίου, διαστάσεων 100 μ. x 5 μ. X 3.5 μ. είναι μοναδική στην Ελλάδα και λειτουργεί από το 1979 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Το ΕΝΘΥ είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων (Hellas Lab member of EuroLab) της Διεθνούς Ένωσης μέλος Πειραματικών Δεξαμενών (I.T.C.C) και διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλιση ποιότητας κατά ISO 9002 (Μέλος ITTC, Ελληνική Ένωση εργαστηρίων, ISO 9002).

Στην Πειραματική Δεξαμενή του Ε.Ν.Θ.Υ. διεξάγονται πειράματα με χρήση προτύπων πλοίων και ελίκων που κατασκευάζονται στο προτυποποιείο του εργαστηρίου: αντίστασης, οπτικής απεικόνισης της ροής γύρω από τη γάστρα και τα παρελκόμενα, μέτρησης πεδίου ομόρρου, προσδιορισμού χαρακτηριστικών ελίκων σε ελεύθερη ροή και, τέλος αυτοπρόωσης.

Η δυναμική συμπεριφορά πλοίων και γενικά πλωτών μέσων σε καταστάσεις τρικυμώδους θάλασσας μελετάται με δοκιμές στην πειραματική δεξαμενή ή με αναλυτικούς υπολογισμούς. Με τα αποτελέσματα των μετρήσεων / υπολογισμών προσδιορίζεται ποσοτικά κατά πόσο ένα σκάφος ή εν γένει μία πλωτή κατασκευή ικανοποιεί κριτήρια όπως : άνεση επιβατών, αποτελεσματική εργασίας του πληρώματος, επιχειρησιακή ικανότητα, επιβίωση και αντοχή μεταλλικής κατασκευής σε δυναμικές καταπονήσεις.Η πειραματική δεξαμενή διαθέτει σύγχρονο κυματιστήρα, ο οποίος δημιουργεί πραγματικές καταστάσεις θάλασσας.

Το ΕΝΘΥ με χρήση των πειραματικών δυνατοτήτων του και πολλών αναλυτικών εργαλείων που διαθέτει μπορεί να υποστηρίξει τη βελτιστοποίηση της σχεδίασης νέων πλοίων ή τη μετασκευή υπαρχόντων.

Παρακάτω παρατίθενται διάφορες τέτοιες ειδικές μελέτες και δοκιμές που προσφέρονται στους ενδιαφερόμενους σχεδιαστές:

  • Υδροδυναμική σχεδίαση συμβατικών πλοίων (σχεδίαση ναυπηγικών γραμμών, πρωραίων βολβών, sponsons αντιδιατοιχιστικών πτερυγίων, παρελκόμενων κλπ.)
  • Υδροδυναμική σχεδίαση πλοίων νέας τεχνολογίας (ταχύπλοα και ολισθάκατοι, μονόγαστρα και catamaran)
  • Σχεδίαση συστημάτων πρόωσης
  • Προσδιορισμός κυματικού κλίματος σε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή και προσδιορισμός της αντίστοιχης λειτουργησιμότητας πλοίου
  • Βελτιστοποίηση των γραμμών του σκάφους ως προς τη συμπεριφορα του σε κυματισμούς.
  • Πειράματα αντίστασης ιστιοπλοϊκών σκαφών με χρήση ειδικού δυναμομέτρου με πέντε βαθμούς ελευθερίας
  • Βαθμονόμηση ρευματογράφων και κυματογράφων
  • Ειδικές μετρήσεις φυσικών μεγεθών επί πλοίων και πλωτών κατασκευών με χρήση συγχρόνων συστημάτων κτήσεως πληροφοριών
  • Εφαρμογές βιομηχανικής αεροδυναμικής επί πλοίων στην υποηχητική σήραγγα του Εργαστηρίου Αεροδυναμικής του Ε.Μ.Π.
Προσβασιμότητα