Θαλάσσιο καλωδιωμένο παρατηρητήριο είναι μια πλατφόρμα βυθού, η οποία είναι συνδεδεμένη με την ξηρά μέσω ενός  καλωδίου  που περιέχει οπτικές ίνες ή μεταλλικό αγωγό για τη μεταφορά των δεδομένων και των σημάτων ελέγχου και ένα καλώδιο συνήθως από  χαλκό ή ανοξείδωτο ατσάλι για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η υποδομή επιτρέπει την υλοποίηση ενός δικτύου αισθητήρων για την συλλογή δεδομένων στον πυθμένα αλλά και την υπερκείμενη στήλη νερού. Οι ερευνητές με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ποντίσουν να ανακτήσουν και επαναποντίσουν μετρητικά όργανα για μακροχρόνιες παρατηρήσεις σε πραγματικό χρόνο και με την μέγιστη δυνατή δειγματοληψία.

Το Ινστιτούτο  Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ διαθέτει ένα ποντισμένο σε βάθος 1650 μ. θαλάσσιο καλωδιωμένο παρατηρητήριο ανοιχτά της Πύλου και είναι συνδεδεμένο στη ξηρά σε κατάλληλα διαμορφωμένο σταθμό λήψης, τροφοδοσίας και ελέγχου στην Μεθώνη Μεσσηνίας, μέσω ενός καλωδίου οπτικών ινών συνολικού μήκους υποβρύχιας ζεύξης 15 χιλιομέτρων, μεταδίδοντας σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από τα εποχούμενα μετρητικά όργανα. Πιο συγκεκριμένα τα μετρητικά όργανα παρέχουν δεδομένα για  την αγωγιμότητας (αλατότητας), θερμοκρασίας, στάθμης επιφάνειας νερού-κυμάτων (ανίχνευση κυμάτων tsunami), χλωροφύλλης Α, διαλυμένου οξυγόνου, διαλυμένου διοξειδίου του άνθρακα, θολερότητας, οξύτητας (pH), ταχύτητες και κατευθύνσεις βενθικών ρευμάτων σε στήλη 300 μέτρα από τον βυθό, υδρόφωνο περιβαλλοντικού ήχου (Ambient noise με έμφαση την ακουστική θαλάσσιων θηλαστικών /bioacoustics) ευαισθησία -190dB για 1Volt/μPascal στην περιοχή συχνοτήτων 10 – 200000 Hz, σεισμικής δραστηριότητας. Τα δεδομένα μεταδίδονται από το καλωδιωμένο παρατηρητήριο μέσω διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο στο υπολογιστικό κέντρο του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. 

Η σημαντικότητα των καλωδιωμένων θαλάσσιων παρατηρητηρίων έγκειται στη χρήση των δεδομένων από ποικίλους χρήστες τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και του παραγωγικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα τα παρεχόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την κατανόηση των φυσικών διεργασιών καθώς επίσης και για τον έγκαιρο εντοπισμό και προειδοποίηση φυσικών καταστροφών (σεισμοί, tsunami).

Η πόντιση του καλωδιωμένου παρατηρητηρίου  πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής υποδομής EMSO-ERIC και της εθνικής υποδομής HIMIOFοTS. 

Περισσότερες πληροφορίες για την κοινότητα EMSO (European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory) και την υλοποίηση του EMSO-ERIC είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://emso.eu

Προσβασιμότητα