Το όνομα Argo (Αργώ) επιλέχθηκε για να τονίσει τη στενή σχέση του διεθνούς δικτύου πλωτήρων με την αποστολή των ωκεανογραφικών  δορυφόρων Jason 1 (Ιάσωνας 1) και Jason 2 (Ιάσωνας 2) για την παρακολούθηση της κλιματολογικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των ωκεανών και της ατμόσφαιρας. Στην ελληνική μυθολογία ο Ιάσωνας έπλευσε με το πλοίο του την «Αργώ » για να φέρει το χρυσόμαλλο δέρας. Τα δεδομένα των πλωτήρων Argo και των δορυφόρων Jason 1, Jason 2  (καθώς και άλλων δορυφόρων) θα αφομοιωθούν από τα υπολογιστικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος GODAE (Global Ocean Data Assimilation Experiment) για να δοκιμάσουν την ικανότητά μας να προβλέπουμε τις διεργασίες που συμβαίνουν στους ωκεανούς και να κατανοούμε καλύτερα τις δυνάμεις που επηρεάζουν το κλίμα του πλανήτη. Για πρώτη φορά, η φυσική κατάσταση του ανώτερου στρώματος των ωκεανών παρακολουθείται συστηματικά και τα δεδομένα αφομοιώνονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο από υπολογιστικά μοντέλα. Η διεθνής υποδομή Argo βασίζεται στα ήδη υπάρχοντα δίκτυα παρατήρησης των ωκεανών, επεκτείνοντας την κάλυψή τους στο χώρο και στο χρόνο, στο εύρος και την ακρίβεια των μετρήσεων και ενισχύοντάς τα με την προσθήκη μετρήσεων αλατότητας και ταχύτητας ρευμάτων. Το δίκτυο Argo δεν περιορίζεται στις βασικές θαλάσσιες διαδρομές που ακολουθούνται στη ναυσιπλοΐα και που ποικίλουν ανάλογα με την εποχή,  όπως συμβαίνει με τα άλλα δίκτυα παρατήρησης των ωκεανών. Αντ 'αυτού, το παγκόσμιο δίκτυο των  πάνω από 3.000 πλωτήρες είναι κατανεμημένο κάθε 3 γεωγραφικές μοίρες ( 300 χιλιόμετρα ) περίπου.

Περισσότερες  πληροφορίες για την κοινότητα των παρασυρόμενων πλωτήρων Argo στην Ελλάδα είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.greekargo.gr

Προσβασιμότητα