Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και η δεύτερη (τηλέ) συνάντηση της Εθνικής Υποδομής HIMIOFoTS η οποία διοργανώθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ και την AMBIO A.E., καθώς με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση…

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη (τηλέ) συνάντηση της Εθνικής Υποδομής HIMIOFoTS η οποία διοργανώθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ και την AMBIO A.E., καθώς με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση…

Written by: M. Ravdas, A. Zacharioudaki, D. Denaxa and G. Korres
Copernicus Marine Service – MED MFC Waves  & POSEIDON Operational Forecasts Team- HCMR

-

The 3rd General Assembly meeting of the "Hellenic Integrated Marine Inland water Observing, Forecasting and offshore Technology System – HIMIOFoTS" took place on 23rd and 24th of July …

The proposal "Underwater passive acoustic monitoring of cetaceans using underwater gliders – ΥΠΑΚOUE” was submitted in the frames of the free access to the nodes of…

The "European Researchers’ Night" is a mega event on science and research which takes place every year simultaneously in more than 300 cities all over Europe. This…

One of the POSEIDON SeaExplorer gliders was recovered successfully from the Cretan Sea at the end of July 2019, having completed another scientific mission. The SeaExplorer glider has been…

On the 11th of July 2019 the scheduled maintenance survey for the fixed mooring buoys of the POSEIDON system was realized. The duration of the cruise was 13 days and it included all the…