Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη (τηλέ) συνάντηση της Εθνικής Υποδομής HIMIOFoTS η οποία διοργανώθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ και την AMBIO A.E., καθώς με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση…

Συντάχθηκε από: Μ. Ραβδάς, Α. Ζαχαριουδάκη, Δ. Δεναξά και Γ. Κορρές
Copernicus Marine Service – MED MFC Waves - Ομάδα Επιχειρησιακών προγνώσεων ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΕΛΚΕΘΕ

-

Πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Ιουλίου 2020 η 3η συνάντηση φορέων που συμμετέχουν στην υλοποίησης της πράξης "Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των…

Στα πλαίσια πρόσβασης στην ερευνητική υποδομή του "Ελληνικού Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών…

H εκδήλωση της «Βραδιάς του Ερευνητή» είναι μια μεγάλη γιορτή για την επιστήμη και την έρευνα που διοργανώνεται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 300 πόλεις σε όλη την…

Ένα από τα υποβρύχια υδρόπτερα του δικτύου ΠΟΣΕΙΔΩΝ περισυνελλέγει από το Κρητικό Πέλαγος στο τέλος του Ιουλίου, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία μια ακόμα ωκεανογραφική αποστολή. Το υδρόπτερο…

Στις 11 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε το προγραμματισμένο ταξίδι συντήρησης των πλωτών μετρητικών ωκεανογραφικών σταθμών (ΠΩΜΣ) του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ. Το ταξίδι…

Το προσωπικό του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ - ΕΛΚΕΘΕ) προχώρησε στα τέλη του Αυγούστου 2019 στην επιτυχημένη εγκατάσταση…