Συμμετέχοντες φορείς: ΕΛΚΕΘΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Πρόγνωσης των Θαλασσών» (Hellenic Integrated Marine Observing and Forecasting System, HIMIOFoTS) συντονίζεται από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ, και αποτελείται από διαφορετικές πλατφόρμες παρατήρησης του θαλασσίου περιβάλλοντος, οι οποίες μεταδίδουν δεδομένα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο (near real-time), καθώς και συστοιχία αριθμητικών μοντέλων που παρέχουν βραχυπρόθεσμες προγνώσεις για τις ατμοσφαιρικές, κυματικές και υδροδυναμικές συνθήκες του θαλασσίου περιβάλλοντος. Οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί να υλοποιηθούν μέσω της παρούσας πρότασης έχουν ως στόχο την λειτουργική υποστήριξη της υποδομής, την αναβάθμιση τόσο της καταγραφικής όσο και της προγνωστικής της συνιστώσας καθώς και την σύνδεση της υποδομής με στοχευμένες δραστηριότητες που αφορούν στην παρακολούθηση της παράκτιας ζώνης και την διερεύνηση της δυνατότητας εγκατάστασης δεξαμενής δοκιμών των θαλασσίων κατασκευών. Η κοινοπραξία που υποστηρίζει το θεματικό αντικείμενο της υποδομής που αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελείται από πέντε ερευνητικά ιδρύματα και ακαδημαϊκά τμήματα.

Calibration Lab hcmr

Εργαστήριο βαθμονόμησης αισθητήρων

Το εργαστήριο βαθμονόμησης οργάνων είναι εξοπλισμένο από μία ειδικά σχεδιασμένη μεγάλη δεξαμενή και δύο μικρότερες γυάλινες δεξαμενές. Επίσης παρέχει έναν αριθμό…

poseidon data base

Βάση δεδομένων

Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί κατά την πολυετή λειτουργία του δικτύου σταθμών του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ είναι προσβάσιμα μέσω μιας δικτυακής εφαρμογής που επικοινωνεί με την βάση…

θαλάσσιο καλωδιωμένο παρατηρητήριο

Θαλάσσιο καλωδιωμένο παρατηρητήριο

Θαλάσσιο καλωδιωμένο παρατηρητήριο είναι μια πλατφόρμα βυθού, η οποία είναι συνδεδεμένη με την ξηρά μέσω ενός  καλωδίου  που περιέχει οπτικές ίνες ή μεταλλικό…

buoy

Σταθεροί πλωτήρες (Buoys)

Ο σταθερός πλωτήρας είναι μια πλατφόρμα η οποία τοποθετείται είτε σε παράκτιες περιοχές είτε σε υπεράκτιες περιοχές. Τα βασικά στοιχεία ενός ωκεανογραφικού αγκυροβολιού…

Argo Floats

Αυτόνομοι παρασυρόμενοι πλωτήρες Argo (Argo floats)

Το όνομα Argo (Αργώ) επιλέχθηκε για να τονίσει τη στενή σχέση του διεθνούς δικτύου πλωτήρων με την αποστολή των ωκεανογραφικών  δορυφόρων Jason 1 (Ιάσωνας 1) και…

hf radar

Υψίσυχνη τηλεμετρία HF RADAR

Το ΗF Radar είναι ένα επίγειο όργανο το οποίο τοποθετείται σε παράκτια ζώνη έτσι ώστε να καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του επιφανειακού θαλάσσιου χώρου δίνοντας δεδομένα σε…

Glider hcmr

Υδρόπτερο (Glider)

Τα υποβρύχια υδρόπτερα (gliders) είναι αυτόνομα υποβρύχια οχήματα που χρησιμοποιούνται για την συλλογή θαλάσσιων επιστημονικών δεδομένων. Τα gliders κινούνται στο…

Παλιρροιογράφοι hcmr

Παλιρροιογράφοι

Ο παλιρροιογράφος είναι ένα ωκεανογραφικό όργανο, το οποίο σχετίζεται με τη μέτρηση των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας. Πιο συγκεκριμένα, οι μεταβολές της στάθμης…

Ferrybox

Ferrybox

Το Ferrybox είναι ένας αυτόνομος μετρητής ωκεανογραφικών φυσικών, χημικών και βιοχημικών παραμέτρων. Ο μετρητής αυτός τοποθετείται σε διάφορα είδη πλοίων όπως π.χ.…

Forecasting Systems

Προγνωστικά συστήματα

Συστήματα πρόγνωσης θάλασσας και ατμόσφαιρας

Τα συστήματα πρόγνωσης θάλασσας και ατμόσφαιρας χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα με σκοπό…

Coastal zone management

Διαχείριση παράκτιας ζώνης

Η επιστημονική έρευνα σε παράκτια περιβάλλοντα έχει υψηλή προτεραιότητα και μεγάλη σημασία για την Ελλάδα, δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες και ευάλωτες…

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Δεξαμενή δοκιμής θαλάσσιων κατασκευών

Το εργαστήριο Θαλάσσιας και Υδροδυναμικής (ΕΝΘΥ) του Ε.Μ.Π. ανήκει στο τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Η Πειραματική Δεξαμενή του Εργαστηρίου, διαστάσεων 100 μ. x 5 μ. X 3.5 μ. είναι…